Jak wybrać program operacyjny i gdzie składać wnioski?

Wraz z wejściem do Unii europejskiej, przed Polakami otworzyły się nowe rozwiązania w biznesie i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. W latach 2007 – 2013 dotacje z Unii europejskiej są przyznawane w ramach Programów Operacyjnych. Każdy z nich określa rodzaj działalności, która może zostać objęta wsparciem finansowym, a także zawiera informacje, jakie podmioty mogą ubiegać się o dotacje. Mamy, zatem do wyboru programy regionalne, pomocy technicznej, innowacyjnej gospodarki, kapitału ludzkiego, infrastruktury i środowiska oraz program rozwoju Polski Wschodniej.

Zanim jednak przystąpimy do ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, potrzebny będzie nam profesjonalny biznesplan, który stanowi podstawę do uzyskania wsparcia finansowego. Jeśli więc mamy ciekawy pomysł na firmę, jednak brak nam pieniędzy na założenie takiej działalności, wybieramy program, do którego nasz pomysł pasuje najlepiej i piszemy biznesplan. Na dotacje na rozpoczęcie działalności mogą liczyć osoby, które w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Aby zdobyć dotację, należy, więc zarejestrować swoją firmę, bez rozpoczynania działalności.

Osoba ubiegająca się o dotacje nie może posiadać zaległości w spłacie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, a także nie toczą się wobec tej osoby żadne postępowania administracyjne, sądowe i egzekucyjne. W pierwszej kolejności rozpatrywane są projekty osób do 25 roku życia, niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i niewielkich miasteczek oraz osób bezrobotnych. Wnioski należy składać w Wojewódzkich Urzędach Pracy, jednak to nie one są organem decydującym o przyznaniu dotacji.

Przeczytaj też historie sukcesu firm na www.galabiznesu.com.pl.