Ubezpieczenie Społeczne

ubezpCzynniki określające przyznawanie ubezpieczenia społecznego rolników przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolników sprecyzowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wedle tej ustawy ubezpieczenie obejmuje rolników, wraz z ich małżonkami oraz domownikami pracującymi. Continue reading