Zakład Karny w Rzeszowie

zaklad-karnyZakład Karny w Rzeszowie jest największą jednostką penitencjarną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie i jedną z największych w Polsce. Liczy 11 oddziałów, a pojemność jednostki wynosi około 1000 miejsc. Generalnie jest to jednostka typu zamkniętego, przeznaczona dla recydywistów penitencjarnych, z jednym oddziałem dla odbywających karę po raz pierwszy. Continue reading