Czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam polisy majątkowej?

InsurancePrzed kilkoma miesiącami było głośno o powodzianach, którym odmówiono polis na wypadek powodzi gdy chcieli je zakładać w momencie kiedy powódź już trwała a ich nieruchomości były zagrożone. Czy towarzystwa ubezpieczeniowe miały prawo odmówić w takiej sytuacji?

Prawo nakłada obowiązek ubezpieczania nieruchomości rolne. Właściciel musi o taką polisę wystąpić a ubezpieczyciel jest zobligowany do zawarcia umowy. W żadnym innym wypadku nie można go do tego przymusić. Ubezpieczyciel kalkuluje ryzyko wystąpienia zniszczeń mieni i na tej podstawie wylicza składkę, która nie może przekraczać 1% wartości przedmiotu ubezpieczenia. Kiedy zbliża się powódź ryzyko zalania jest ogromne i wymagałoby ustalenia stawki niejednokrotnie na kilkadziesiąt procent. Podobnie na niektórych terenach można się spodziewać, że w ciągu kilku lat do powodzi dojdzie i ryzyko dla ubezpieczyciela jest za duże. W końcu odszkodowania wypłacane są z sumy składek i godzenie się na takie umowy byłoby działaniem na szkodę innych.

Pretensje może mieć do siebie właściciel nieruchomości, który postanowił zbudować dom zaraz przy rzece na terenach zalewowych chociaż najprawdopodobniej nie powinien on był dostać pozwolenia na budowę od gminy.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Należy również pamiętać, , że towarzystwo ubezpieczeniowe ma na podjęcie decyzji, co do zasady, 30 dni, licząc od momentu zgłoszenia szkody. Decyzja ubezpieczyciela o tym, że nie wypłaci odszkodowania, musi być oczywiście uzasadniona, a my mamy prawo do wglądu w dokumentację, która właśnie stanowi takie uzasadnienie. Najczęściej ubezpieczyciele powołują się na postanowienia OWU. Dlatego trzeba być świadomym tego, jakie ryzyka są wykluczone z odpowiedzialności ubezpieczyciela w dokumencie OWU.

Źródła:
www.mako.net.pl