Procedura apelacji

apelacjaJednym z często wykorzystywanych środków prawnych jest apelacja. Prosta definicja oznacza odwołanie się od wyroku wydanego przez sąd. Przysługuje ono do wyroków sądu pierwszej i drugiej instancji. Wnosi się ją na piśmie i kieruje do sądu odwoławczego poprzez udział sądu pierwszej instancji. Aby nie popełnić błędów wart skorzystać z pomocy adwokata. Termin złożenia wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania wyroku wraz z otrzymanym uzasadnieniem.

Apelacje wniesiona zgodnie z prawem, czyi spełniająca wszystkie warunki umożliwia możliwość ponownego rozpatrywanie danej sprawy sądowej. W nowym postępowaniu uwzględnione zostają nowe fakty. W przypadku gdy adwokat lub osoba zainteresowana nie złoża apelacji to wtedy wyrok będzie uprawomocniony.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Na rozprawę apelacyjną wzywa się następujące strony: prokuratora, wszystkie osoby zaskarżające orzeczenie sądu, adwokatów-przedstawicieli obrony. Apelację rozpoznaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych.

Apelację rozpoznaje się w granicach zaskarżenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy sąd ma wątpliwości co do ustaleń sądu pierwszej instancji.

W postępowaniu apelacyjnym sąd może wydać jedno z pięciu możliwych rozstrzygnięć:

  • utrzymać w mocy wyrok sądu pierwszej instancji; uchylić wyrok i wydać nowy wyrok;
  • uchylić wyrok w części i wydać nowy wyrok w odniesieniu do uchylonej części;
  • uchylić wyrok i zamknąć postępowanie w sprawie;
  • uchylić wyrok w całości/części oraz skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Dodaj komentarz