Parę słów o komorniku

komornikJednym z zawodów, jaki wedle stereotypów jest negatywnie postrzegany to właśnie komornik. Większość ludzi jest przekonana, że komornik jest osobą bezduszną, gotową zabierać ostatnie dobra materialne biednym ludziom. Często gdy dochodzi do postępowania egzekucyjnego komornik zachowuje się właśnie tak, jak go postrzegamy (czyli jest skupiony tylko na formularzach prawnych).

Nie mniej jednak możliwe jest pójście z komornikiem na tak zwaną ugodę. Ugody zwykle dokonuje się w miejscu, jakim jest kancelaria komornika. Jednak nim udamy się do kancelarii komornika powinniśmy zapoznać się z ustawami dotyczącymi komorników sądowych oraz spraw egzekucyjnych. Komornik może zająć zarówno lokal, mienie jak i nasze comiesięczne wynagrodzenie. Zatem lepiej w miarę popadania w długi dowiedzieć się, co może zostać zajęte w pierwszej kolejności. Jeśli przykładowo zostałoby zajęte mieszkanie, wówczas komornik ma możliwość wystawienia lokum na tak zwanej aukcji komorniczej, gdzie mieszkanie może nabyć każdy zainteresowany, za rynkowo atrakcyjną cenę.

Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada nieposzlakowaną opinię;
 4. nie była karana za przestępstwo pospolite lub skarbowe;
 5. nie jest podejrzana o przestępstwo pospolite lub skarbowe;
 6. ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;
 8. odbyła aplikację komorniczą;
 9. złożyła egzamin komorniczy;
 10. pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata;
 11. ukończyła 28 lat.